HAZIR BETON ÜRETİMİ

   Her sınıf hazır beton ve özel üretim beton imalatı firmamız kıyıcak hazır beton şantiyesi bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

 

Beton Nedir?

Yapı güvenliği ile bağlantılı olarak betonun kalitesinin vazgeçilmez bir unsur olarak ön plana çıktığı günümüz şartlarında açıkça görülmektedir.
Beton hangi amaçla üretilirse üretilsin, mutlaka dört ana niteliğe sahip olmak zorundadır.

• Mukavemetli olmalıdır. Yani projede öngörülen dayanımı sağlamalıdır.
• İşlenebilir olmalıdır. Kolay karıştırılmalı, yerleştirilmeli ve ayrışmamalıdır.
• Kalıcı olmalıdır. Fiziksel ve kimyasal çevre koşullarına direnebilmelidir.
• Ekonomik olmalıdır.

Betonun bu gibi özelliklere sahip olabilmesi için kullanılan malzemelerin hepsinin ayrı ayrı deneylerinin yapılması, uygunluğunun saptandıktan sonra granülometri eğrisinin çizilmesi, malzeme oranlarının tespiti, uygun su/çimento oranının tespiti ve TS 802'ye göre karışım hesaplarının yapılması, kimyasal ve mineral katkı deneylerinin yapılması ve elde edilen reçetelerin uygunluk deneylerinin yapılması gerekmektedir.

Beton hacminin yaklaşık %70' ini oluşturan agreganın betonun performansında etkisi büyüktür. En fazla su / çimento oranı ile en az çimento içeriğindeki sınırlamalar betonun dayanım ve dayanıklılığını önemli ölçüde etkiler. Bu iki sınırlamanın gerçekleşmesinde agreganın kaliteli ve boyut dağılımının uygun olması zorunludur. Genel olarak betonun çevresel etkilere diğer bir deyişle durabiliteye göre tasarımı bu iki parametreye göre yapılır. Betondaki maksimum su/çimento oranı ve minumum çimento dozajı gibi kısıtlamaların ne ölçüde gerçekleşebileceği doğrudan beton agregasının türüne, granülometrisine ve standartlarına uygun olmasına bağlıdır.

Beton; agrega, çimento hamuru ve agrega-çimento hamuru temas yüzeyinden oluşan üç fazlı bir kompozit malzeme olarak düşünülürse en zayıf halkanın arayüzeyler olduğu ortaya çıkar. Beton teknolojisindeki gelişmenin anahtarı çimento hamuru ile agrega arasındaki arayüzeylerin güçlendirilmesidir. En yaygın olan beton sınıfları, C20, C25 ve C30 dur. Yüksek yapılarda ise genelde C35, C40 veya C45 sınıfları kullanılmaktadır. Dayanım ve dayanıklılık için en önemli gereksinim olabildiğince az boşluklu ve geçirimsiz beton üretmektir.

 

 

ÜRÜNLER

BETON BASINÇ DAYANIMLARI

C 8
C 12
C 16
C 20
C 25
C 30
C 35
C 40
C 45
C 50

 

Beton Sınıfı            Silindir ( N/mm2)       Küp (N/mm2)
                                  28 Gün                   28 Gün
C 8 /10                          8                         10
C 12/15                        12                         15
C 16/20                        16                         20
C 20/25                        20                         25
C 25/30                        25                         30
C 30/37                        30                         37
C 35/45                        35                         45
C 40/50                        40                         50
C 45/55                        45                         55
C 50/60                        50                         60

  Araç & Makina